Quảng Nam: Bất an tại mỏ vàng Bồng Miêu

Quảng Nam: Bất an tại mỏ vàng Bồng Miêu

Như Đại Đoàn Kết đã thông tin, tại hội nghị các chủ nợ của Công ty khai thác vàng Bồng Miêu (CTYVBM) đóng tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã chính thức thông qua Nghị quyết phá sản đối với doanh nghiệp này. Thế nhưng không hẳn chỉ là những khoản nợ khó đòi mà  thậm chí địa phương đang đối diện với những vấn đề còn nặng nề hơn.